Pravila privatnosti – uvjeti prodaje – newsletter sa privolom

Uvjeti prodaje i poslovanja

Na uvjete i pravila poslovanja primjenjuje se važeći Zakon o zaštiti potrošača NN41/14 na snazi od 08.04.2014.
Ovi opći Uvjeti i pravila odnose se na korištenje usluga sklapanja ugovora u kupoprodaji izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu s trgovačkim društvom FORMULA XXL d.o.o., Zagreb kao prodavateljem (u daljnjem tekstu: Internet prodavatelj), odnosno putem web domene Internet prodavatelj  www.formula-xxl.hr
Usluge Internet prodavatelja dostupne su na internetskim stranicama  www.formula-xxl.hr.
Web stranice kao i ostale usluge Internet prodavatelja mogu se koristiti za Vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema niže navedenim Uvjetima i pravilima. Korištenjem Internet prodavatelja obvezujete se poštivati niže navedene Uvjete i pravila.
Ukoliko se ne slažete s Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja, molimo Vas nemojte koristiti web stranice Internet prodavatelja.
Uvjeti i pravila korištenja Internet prodavatelja podložni su promjenama u bilo kojem trenutku, zbog toga bi stranice s Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja trebali posjetiti kod svake posjete web stranicama Internet prodavatelja. Ako web stranice Internet prodavatelja nastavite koristiti nakon što su izmijenjeni Uvjeti i pravila korištenja, smatra se da ste suglasni s novim Uvjetima i pravilima korištenja Internet prodavatelja. Internet prodavatelj neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz promjena web sadržaja.

Opći uvjeti i pravila

Ovim se uvjetima i pravilima utvrđuju stranke u poslovnom odnosu, postupak naručivanja, dostave, plaćanja, reklamacija i odgovornosti za nedostatke prilikom kupnje robe putem Internet prodavatelja.

 1. Stranke u poslovnom odnosu su:

Trgovac ili prodavatelj je trgovačko društvo FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb (OIB: 06497406333)u daljnjem tekstu Internet prodavatelj putem Internet domene www.formula-xxl.hr.
Kupac robe je posjetitelj Internet domene www.formula-xxl.hr koji na web stranici Internet domene Internet prodavatelja www.formula-xxl.hr odabere barem jedan proizvod, ubaci ga u košaricu i pošalje narudžbu, a Internet prodavatelj istu narudžbu prihvati.
Isporučitelj naručene robe je tvrtka FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb.
Putem web stranice Internet domene Internet prodavatelja www.formula-xxl.hr kupcu je omogućena kupnja asortimana proizvoda koji se nalaze u ponudi na www.formula-xxl.hr odnosno na skladištu tvrtke FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb
Cijene su s PDV-om.
Valuta je hrvatska kuna (HRK).
Artikli se isporučuju po cijenama važećim na dan naručivanja bez obzira na datum isporuke. Istaknute redovne i akcijske cijene vrijede kako za kupnju putem interneta i putem telefona.

 1. Naručivanje

Roba se naručuju putem web stranice Internet domene Internet prodavatelja www.formula-xxl.hr na tamo predviđeni način i neopozivi su. U slučaju da trgovac nije u mogućnosti isporučiti robu zato što naručene robe nema na zalihi ili ga nije više moguće naručiti od dobavljača, trgovac će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Ako kupac odbije primiti ispravnu i neoštećenu robu koju je naručio, trgovac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih manipulativnih troškova vezanih uz isporuku.
Prihvat narudžbe od strane Internet prodavatelja se smatra dostavom potvrde kupcu od strane Internet prodavatelja o prihvaćenoj narudžbi na e-mail adresu kupca koju je kupac definirao prilikom narudžbe.

Adresiranje narudžbe

Molimo Vas da adresu upišete točno i potpuno, jer bez potpune adrese ne možemo slati pošiljku. Također možete koristiti uslugu poste restante, ukoliko ne želite da Vam pošiljka stigne na kućnu adresu. Poste restante je način slanja pošiljaka na glavne poštanske urede Hrvatske pošte u nekom mjestu. Znači, u svakom gradu ili općini postoji jedna pošta koju se smatra glavnom i na koju stižu pošiljke poslane na poste restante. Na Vašu kućnu adresu u tom slučaju neće stići obavijest o prispijeću pošiljke već se sami morate interesirati na toj točno određenoj glavnoj pošti u Vašem mjestu da li je nešto stiglo na Vaše ime. Umjesto adrese kad naručujete navodite samo Vaše ime i prezime, poste restante (umjesto ulice i kućnog broja) i ime mjesta i poštanski broj. Vrijeme putovanja pošiljke je 3-5 dana. Pošiljka će Vas na pošti čekati 30 dana.

 1. Dostava

Opći uvjeti dostave

Okvirni je rok isporuke od 2 do 5 radnih dana, osim robe za koje je kupac posebno obaviješten o roku isporuke. Rok počinje od trenutka kad Internet prodavatelj prihvati ponudu kupca. Subote i nedjelje ne računaju se u rok dostave. Dostava naručene robe naplaćuje se 25,00 kn s uključenim PDV-om.

Ostali uvjeti dostave

Roba će biti zapakirana tako da se uobičajenom manipulacijom u transportu ne može oštetiti. Kupac je dužan prilikom preuzimanja robe provjeriti eventualna oštećenja i odmah ih reklamirati dostavnom radniku koji je robu isporučio, odnosno odbiti preuzeti pošiljku na kojoj su vidljiva vanjska oštećenja. Ako kupac, nakon što je roba poslana, u očekivanom vremenu ne primi robu ili obavijest o isporuci, ima pravo o tome obavijestiti trgovca kako bi se poduzelo traženje pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

 1. Plaćanje

Naručene robu i usluge kupac može platiti pouzećem, odnosno, gotovinom prilikom dostave.

 1. Zamjena robe reklamacije/povrat

Kupac ima pravo na povrat robe u sljedećim slučajevima:
• isporuka robe koja nije naručena
• isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu
• ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena reklamirane robe

Kupac može zamijeniti kupljen robu u roku od 14 dana od primitka na adresu dostave. Internet prodavatelj se obvezuje reklamiranu robu zamijeniti istom ili robom sličnih karakteristika istog cjenovnog i kvalitativnog razreda u roku od 14 dana od primitka zahtjeva. Kupac je dužan reklamiranu robu dostaviti u neoštećenoj originalnoj ambalaži. Roba s vidljivim oštećenjima, robu koju je kupac pokušao prepraviti, robu koja je oštećeni zbog neprikladne upotrebe i robu bez originalne ambalaže nije moguće zamijeniti. Trgovac će odobriti povrat robe kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismenim putem na adresu: FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb

Otkazivanje ugovora

Kupac može otkazati narudžbu, ne navodeći za to razlog u roku od 14 dana. Rok otkazivanja narudžbe počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju narudžbe pismenim putem. Narudžba se smatra otkazanom kada prodavatelj primi pismenu obavijest. U slučaju otkazivanja narudžbe kupac je dužan o svom trošku vratiti proizvod prodavatelju. Artikli koji se vraćaju moraju biti kompletni, u originalnoj ambalaži sa svim pripadajućim neoštećenim dijelovima. Proizvodi koji su korišteni ne mogu se vratiti. U slučaju nemogućnosti isporuke proizvoda od strane prodavatelja zbog toga što naručenog proizvoda nema na zalihi, prodavatelj će pismeno obavijestiti kupca koji može otkazati narudžbu ili eventualno prihvatiti novi rok isporuke. Pravo na raskid ugovora kupac ima shodno zakonu o zaštiti potrošača pravo na raskid ugovora sklopljenih na daljinu. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstva u roku od 7 dana po primitku pismene obavijesti o raskidu.
Internet prodavatelj se obvezuje vratiti kupcu cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od četrnaest (14) radnih dana po primitku pismene obavijest o raskidu ugovora.
Prilikom otkaza ugovora povrat proizvoda nije moguć pouzećem.
Povrat uplaćenih novčanih sredstava za vraćene proizvode u slučaju otkaza ugovora vršimo na naznačeni račun s vaše strane ili na adresu naznačenu za dostavu ukoliko naknadno kupac ne naznači drugu adresu.

Isključenje prava na otkaz ugovora

Potrošač nema pravo na raskid na temelju ugovora o kupoprodaji temeljem odredaba Zakona o zaštiti potrošača važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji i to temeljem odredbi koje reguliraju sklapanje ugovora izvan poslovnih prostorija i ugovora na daljinu u slučaju sklapanja ugovora o kupoprodaji proizvoda izrađenog na temelju potrošačeve specifikacije, kao i proizvoda izrađenog isključivo za potrošača.

 1. Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke
 • Pravo na odgovornosti za materijalne nedostatke kupac u odnosu na Internet prodavatelja ima sukladno odredbama Zakona o obveznim odnosima važećem u trenutku sklapanja ugovora o kupoprodaji.

Rješavanje sporova

U slučaju spora između potrošača i trgovca, može se podnijeti prijava Sudu časti Hrvatske gospodarske komore, Sudu časti Hrvatske obrtničke komore ili prijedlog za mirenje Centru za mirenje. Eventualne sporove trgovac i potrošač nastojat će riješiti dogovorom i mirnim putem, a u suprotnom nadležan je Sud u Zagrebu.

 1. Obrazac za jednostrani raskid ugovora

Obrazac za jednostrani raskid ugovora možete pronaći ovdje
Kontakt:
FORMULA XXL d.o.o.,

Izjava o privatnosti i sigurnosti podataka

Tvrtka Formula XXL d.o.o  će poštivati anonimnost i privatnost korisnika ove web stranice. Tvrtka Formula XXL može prikupljati osobne podatke korisnika, kao što su ime, adresa, telefonski broj ili e-mail adresa samo ako korisnik iste dobrovoljno dostavi tvrtci Formula XXL.

Tvrtka Formula XXL   se obvezuje da će sve Vaše osobne podatke koristiti isključivo u svrhu kreiranja računa, kontakta s Vama, dostave kupljene robe i za ostale slične namjene.

Tvrtka Formula XXL   obvezuje se da neće prodati, iznajmiti ili dijeliti Vaše podatke trećoj strani bez Vaše suglasnosti.

Tvrtka Formula XXL se obvezuje da će na Vaš zahtjev izbrisati sve vaše osobne podatke.

S poštovanjem

Formula XXL d.o.o.

Avenija Dubrava 163, Zagreb

OPĆI UVJETI ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

1. Opće odredbe

FORMULA XXL d.o.o. sa sjedištem na adresi Avenija Dubrava 163, Zagreb,
Republika Hrvatska, registriran u sudskom registru Trgovačkog suda u
Zagrebu pod MBS broj: 081162449 (u daljnjem tekstu: “FORMULA XXL”) jest
voditelj zbirke osobnih podataka Korisnika koji se obrađuju u okviru ovih općih
uvjeta.

FORMULA XXL je osobne podatke korisnika obrađivao u skladu sa Zakonom
o zaštiti osobnih podataka (Narodne novine broj
103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12; u daljnjem tekstu: ”ZZOP”).
FORMULA XXL je izvršio potrebne prilagodbe u svom poslovanju te osobne
podatke Korisnika obrađuje u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog
parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. g. o zaštiti pojedinaca u svezi s
obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o
stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (”Opća uredba o zaštiti podataka”)
te će osobne podatke obrađivati u skladu sa Zakonom o provedbi Opće
Uredbe o zaštiti osobnih podataka koji će zamijeniti ZZOP koji je trenutno na
snazi.
2. Koji osobni podaci se obrađuju?

Osobni podaci koji se obrađuju su informacije dobivene od Korisnika prilikom
narudžbe naših proizvoda putem web shopa, registracijom računa na web
stranici FORMULA XXL. Navedeni osobni podaci uključuju ime i prezime,
adresu elektroničke pošte, broj telefona, ulicu i kućni broj, poštanski broj,
grad.

3. Zašto se osobni podaci obrađuju?

FORMULA XXL obrađuje Korisnikove osobne podatke za sljedeće svrhe:

a) Obrada osobnih podataka kako bi se Korisniku koji je proizvod naručio
putem web shopa proizvod dostavio na poštansku adresu

Obrada sljedećih osobnih podataka Korisnika: imena i prezimena, adrese
elektroničke pošte, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad, je potrebna u svrhu
sklapanja i izvršavanja Ugovora (isporuke naručenih proizvoda putem web
shopa) između Korisnika i FORMULA XXL. Osim navedenih podataka,
FORMULA XXL obrađuje i telefonski broj i adresu elektroničke pošte ako je
Korisnik takve podatke pružio za administriranje i komunikaciju s Korisnikom u
pitanjima vezanim za Ugovor.

Pružanje tih osobnih podataka od strane Korisnika je dobrovoljno, međutim,
predstavlja preduvjet za sklapanje Ugovora između korisnika i FORMULA
XXL i za isporuku naručenog proizvoda Korisniku. Ako Korisnik ne pruži
osobne podatke, FORMULA XXL neće biti u mogućnosti izvršiti Ugovor i
isporučiti naručeni proizvod Korisniku.

b) Obrada osobnih podataka u marketinške svrhe

Sljedeći osobni podaci: Korisnikovo ime i prezime, adresa elektroničke pošte
koji su dani prilikom registracije i narudžbe putem web shopa mogu biti
obrađivani u svrhu direktnog oglašavanja putem elektroničke pošte o
proizvodima FORMULE XXL, uključujući: slanje newslettera, slanje
elektroničke pošte koja sadrži ankete o zadovoljstvu korisnika proizvodom,
remarketing na društvenim mrežama u suradnji s pružateljima medijske
usluge trećih osoba, kao što su Facebook ili Google;

FORMULA XXL prilikom obrade osobnih podataka u svrhu izravnog
marketinga od Korisnika traži izričitu privolu za obradu njegovih/njezinih
osobnih podataka u svrhe marketinga. Korisnik može povući privolu u bilo
koje vrijeme slanjem elektroničke pošte na adresu elektroničke
pošte:info@formula-xxl.hr ili koristeći poveznicu za odjavu u svezi primanja
marketinških informacija sadržanu u svakoj elektroničkoj poruci FORMULE
XXL koja sadrži marketinšku komunikaciju. Povlačenje privole od strane

Korisnika neće imati nepovoljan utjecaj na izvršavanje Ugovora od strane
FORMULE XXL odnosno dostavljanja naručenih proizvoda Korisniku i neće
utjecati na zakonitost obrade temeljene na privoli prije povlačenja iste.

c) Obrada osobnih podataka u svrhu ispunjenja zakonskih obveza

FORMULA XXL može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili
nakon prestanka Ugovora u svrhu ispunjavanja zakonskih obveza nametnutih
od strane javne vlasti. To uključuje osobito (i) obradu informacija vezano za
plaćanje isporučenog proizvoda prema Ugovoru kako bi se ispunile porezne i
računovodstvene obveze i (ii) otkrivanje informacija koje je zatražila javna
vlast, uključujući sudove, na temelju i u okviru opće primjenjivih odredaba
(npr. u svrhu prava FORMULE XXL , drugih Korisnika ili trećih osoba,
uključujući prava intelektualnog vlasništva).

d) Obrada osobnih podataka u svrhu ostvarenja legitimnog interesa
FORMULE XXL ili treće osobe pod uvjetom da takvi legitimni interesi ne
zadiru u interese ili temeljna prava i slobode Korisnika

FORMULA XXL može obraditi osobne podatke Korisnika tijekom važenja ili
nakon prestanka Ugovora u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva
FORMULE XXL odnosno obrane FORMULE XXL od pravnih zahtjeva ili
tvrdnji, zaštite prava ili sigurnosti FORMULE XXL, drugih Korisnika ili trećih
osoba, ili u svrhu reorganizacije, uključujući pripajanje, spajanje i druge
promjene u poslovanju FORMULE XXL, djelomično ili u cijelosti.
4. Kome dajemo osobne podatke?

FORMULA XXL može dati osobne podatke Korisnika:

a) pružateljima usluga koji pružaju usluge FORMULIXXL, koje omogućuju
FORMULI XXL dostavljanje proizvoda Korisnicima. Usluge koje mogu biti
zahtijevane su, primjerice, pružanje infrastrukture i IT usluge, pružanje
korisničke podrške, optimizacija Web stranica, obradu plaćanja kreditnim

karticama ili drugih plaćanja Korisnika. Osim ako nije nužno ili zahtijevano
temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni otkriti ili koristiti za svoje svrhe
Korisnikove osobne podatke te će postupati u ime i prema uputama
FORMULE XXL.

b) pružateljima usluga koji pružaju usluge FORMULI XXL, te mu omogućuju
izvođenje marketinških aktivnosti, uključujući direktni marketing o proizvodima
FORMULE XXL, provođenje istraživanja tržišta i statističkih analiza te
remarketing putem društvenih medija, kao što su Facebook i Google. Osim
ako nije nužno ili zahtijevano temeljem kogentnih propisa, isti nisu ovlašteni
otkriti ili koristit za svoje svrhe Korisnikove osobne podatke te će postupati u
ime i prema uputama FORMULE XXL.

d) vlastima, uključujući sudove, regulatorna tijela i druga tijela javne vlasti u
mjeri u kojoj se to zahtijeva u svrhu: (a) ispunjavanja zakonske obveze koja
se odnosi na FORMULA XXL; (b) zaštitu i ostvarivanje prava FORMULA XXL,
drugih Korisnika ili trećih osoba, uključujući prava intelektualnog vlasništva;
(c) zaštite sigurnosti FORMULA XXL-a, drugih korisnika ili trećih osoba;

e) pravnim savjetnicima pod uvjetom da su treće osobe obvezne poštivati
opće uvjete zaštite osobnih podataka osiguravajući odgovarajuću razinu
zaštite osobnih podataka Korisnika barem jednaku ovim Općim uvjetima.

5. Prava Korisnika u odnosu na osobne podatke

Korisnik može postaviti zahtjeve FORMULI XXL u kako bi ostvario sljedeća
prava:

a) pravo na pristup i na ispravljanje njegovih/njezinih osobnih podataka;

b) pravo na zaustavljanje obrade njegovih/njezinih osobnih podataka u
marketinške svrhe;

c) pravo na prigovor obradi osobnih podataka ako se osobni podaci obrađuju
u svrhu ostvarivanja legitimnih interesa FORMULA XXL ili trećih osoba, pod
uvjetom da takvi legitimni interesi ne zadiru u interese ili temeljna prava i
slobode Korisnika;

d) pravo na brisanje osobnih podataka u slučaju da:

– osobni podaci više nisu potrebni za svrhe navedene u točki 3;
– Korisnik povuče privolu na kojoj se temelji obrada, a ne postoji drugi pravni
temelj za obradu;
– Korisnik prigovori obradi, a ne postoje legitimni interesi zbog kojih bi trebalo
izvršiti obradu;
– se osobni podaci obrađuju bez pravne osnove;

e) pravo na ograničavanje obrade u slučajevima da je:

– točnost osobnih podataka osporena od strane Korisnika, za razdoblje u
kojem će
FORMULA XXL provjeriti točnost osobnih podataka;
– obrada je bez pravne osnove, ali Korisnik se protivi brisanju osobnih
podataka i umjesto toga zahtijeva ograničenje uporabe;
– FORMULA XXL više ne treba osobne podatke Korisnika za svrhe navedene
u točki 3, ali podatke zahtijeva Korisnik u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih
zahtjeva odnosno obrane od pravnih zahtjeva.

Navedeni zahtjevi i / ili obavijesti daju se poštom, telefonom i/ili elektroničkom
poštom na:

FORMULA XXL d.o.o.
Avenija Dubrava 163
10000 Zagreb
Hrvatska
E-pošta: info@formula-xxl.hr

Broj telefona: +385 91 12 12 12 1

6. Trajanje obrade podataka

Osobni podaci Korisnika će biti obrađivani za vrijeme trajanja Ugovora. Nakon
prestanka važenja Ugovora, osobni podaci smiju se obrađivati kako slijedi:

a) u svrhu ostvarenja ili izvršenja pravnih zahtjeva FORMULE XXL odnosno
obrane od FORMULE XXL pravnih zahtjeva ili tvrdnji, bez utjecaja na toč. d)
ovoga članka

b) za potrebe direktnog marketinga – do opoziva privole za takvu obradu od
strane Korisnika ili prigovora obradi osobnih podataka u marketinške svrhe;

c) u svrhu izvršavanja zakonskih obveza koje se odnose na FORMULA XXL ;

d) u svrhu pravnih, regulatornih ili upravnih postupaka, uključujući izvršavanje
odluka ili naloga nadležnih sudova ili upravnih ili državnih tijela, u mjeri
dopuštenoj zakonom.

Nakon proteka gornjih rokova, osobni podaci Korisnika će se izbrisati.

7. Kolačići

FORMULA XXL koristi takozvane kolačiće na Web stranicama kako bi
osigurao Korisniku pristup određenim funkcionalnostima i u svrhu dobivanja
podataka u svezi sa posjetom Web stranice.
Za više informacija o kolačićima, molimo idite ovdje.

8. Sigurnost podataka

Održavanje sigurnosti podataka znači osiguravanje povjerljivost, cjelovitosti i
dostupnosti (za dozvoljene svrhe) osobnih podataka. Povjerljivost znači da

samo one osobe koje imaju ovlaštenje za korištenje podataka mogu istima
pristupiti. Cjelovitost znači da osobni podaci moraju biti točni i prikladni za
svrhu za koju se obrađuju. Dostupnost znači da ovlašteni korisnici moraju biti
u mogućnosti pristupiti podacima ako su im potrebni u dozvoljene svrhe.
Nadalje, FORMULA XXL poduzima odgovarajuće mjere protiv protuzakonite
ili neovlaštene obrade osobnih podataka, kao i protiv slučajnog gubitka
osobnih podataka ili štete počinjene u odnosu na osobne podatke. Ova
načela će se izvršavati na način da će se osigurati odgovarajuće zaštitne
mjere, kako u odnosu na hardware, tako i u odnosu na software (uključujući
fizički ulaz i sustav kontrole pristupa, brave, alarmi, vatrozid, itd.).

9. Prava i pravni lijekovi

U slučaju kršenja prava vezanih uz obradu osobnih podataka, možete
podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka. U svakom slučaju,
kako bi se bilo koji problem vezan za privatnost razriješio što je moguće brže i
jednostavnije, preporučljivo je da pritužbe ili zahtjeve pošaljete FORMULI XXL
prije obraćanja nadležnim javnim vlastima.

NEWSLETTER S PRIVOLOM

FORMULA XXL d.o.o. poštuje Vašu privatnost te se priprema na stupanje na snagu nove Opće Uredbe o zaštiti podataka.

Ako kliknete na donju poveznicu dajete suglasnost za obradu osobnih podataka u svrhu provođenja marketinških aktivnosti  FORMULA XXL d.o.o. (informiranje o novim proizvodima, akcijama i pogodnostima). Predmet obrade bit će sljedeće vrste osobnih podataka: ime i prezime i e-mail adresa.

Davanjem osobnih podataka i potpisom potvrđujete da ste obaviješteni o sljedećim činjenicama:

 • Osobne podatke prikuplja, obrađuje i koristi društvo FORMULA XXL d.o.o., Avenija Dubrava 163, Zagreb, kao voditelj obrade podataka te ih štiti kao poslovnu tajnu. FORMULA XXL d.o.o., primjenjuje organizacijske, kadrovske i tehničke mjere zaštite podataka. Osobne podatke tretirat ćemo u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka EU (2016/679).
 • U svakom trenutku možete opozvati ovu suglasnost, bez štetnih posljedica za Vas tako da kliknete na poveznicu Odjavi se s liste
 • Sva Vaša pitanja i zahtjeve u vezi s obradom Vaših osobnih podataka od strane FORMULA XXL o.o. te ostvarivanja Vaših prava molimo dostaviti putem e-mail adrese: info@formula-xxl.hr